گروه مهام با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده با همکاری مستقیم و غیر مستقیم با گروه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی، تجّار و صاحبان صنایع و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، workshop، industrial visits، و برپایی نشست‌های B2B در ایران و کشورهای خارجی اقدام می‌نماید.

۱- عقد قرارداد با بیمارستان‌عای IPD برای گردشگری سلامت
۲-توسعه تجارت، شهرک‌های صنعتی، اتاق‌‎های بازرگانی، اتاق‌های مشترک ایران و دیگر کشورها