هدف اصلی از شرکت در هر نمایشگاه، خواه برپایی غرفه و خواه حضور به عنوان بازدیدکننده افزایش فروش کالا و خدمات است. البته، گاهی نیز اهداف دیگری مانند: مقاصد سیاسی و فرهنگی، مورد نظر قرار می‌گیرد اما هرچه باشد حضور در یک نمایشگاه بازرگانی موفق، قادر است زمینه‌های مناسبی را برای گسترش و تعمیق مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم سازد.

 هدف شما از حضور در نمایشگاه چیست؟ 
۱- اگر هدف اصلی شما فروش کالاست، در نمایشگاه ‌های تخصصی شرکت کنید یا خودتان اقدام به برگزاری یک نمایشگاه اختصاصی نمایید.
۲- اگر هدف نفوذ در بازار های جدید و یا یافتن نماینده تجاری در بلند مدت است، در نمایشگاه های عمومی بین المللی حضور یابید.