برنامه‌های مهاجرت و اقامت از طریق سرمایه گذاری حدود ۵ میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کنند و تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری سالانه‌ ۲ میلیارد دلار دیگر جذب می‌کند. هر دو رقم به یک نرخ ۲۰٪ در سال افزایش پیدا می‌کنند که این عرصه را به یک صنعت عظیم ۷ میلیارد دلاری تبدیل می‌کند.
اما چه چیزی باعث یک رشد هشدار دهنده در این صنعت می‌شود؟
سرمایه‌داران خواهان راه‌حلی سریع برای نقل مکان آزادانه به بسیاری از کشورها بدون وجود محدودیت‌های ویزا هستند. ترس از بحران‌های جهانی به رشد تعداد افرادی که به دنبال تابعیت در جایی دیگر می‌گردند دامن زده است.
طی ده سال گذشته یک صنعت چشمگیر در حوزه‌ی بازار تابعیت مضاعف (چندگانه) به وجود آمده است. در ۲۰۱۲، دو کشور را می‌شد به عنوان کشورهای ارائه‌ دهنده‌ی تابعیت از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری نام برد: تا ۲۰۱۶، این تعداد به عدد ۷ رسید، و طبق گزارش تابعیت جهانی پنج شش کشور دیگر در حال مشورت برای اتخاذ این روش هستند.