واحد آموزش گروه مهام در راستاي ارائه دوره‌های مهارتی و كاربردی ويژه مدیران، صاحبان صنایع و جامعه متخصصين کشور٬ اقدام به اجرای دوره های كوتاه مدت در کشورهایي پيشرفته و صاحب علم نموده است. در پايان اين دوره‌ها متقاضيان نائل به دريافت گواهينامه تکميل دوره از موسسه آموزشي برگزار کننده خواهند شد.
این واحد با رسالت کمک به ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور و به منظور استفاده از فرصت‌های علمی و آموزشی تخصصی در سطح بین‌الملل و علی‌الخصوص کشورهای پیشتاز و صاحب نظر، پس از کسب تجربیات ارزشمند و برقراری ارتباطات آکادمیک و اجرایی در کشورهای مطبوع، در صدد حمایت از مدیران، متخصصین و کارشناسان کشور برآمده تا هموطنانمان بتوانند علاوه بر حضور شایسته در کنگره ها، کنفرانس ها و مجامع علمی و تخصصی بین المللی، در کارگاه ها و دوره های مهارت محور کوتاه مدت و میان ًمدت با استانداردهای جهانی شرکت جویند و در سرآمد ترین کشورها و شاخص ترین شهرهای جهان در محضر متخصصین بین‌المللی به تبادل علم و دانش بپردازند.