Business Professional Development management

Vocational Training Courses management

Vacation, Recreational & Tourism Affairs

Medical & Health Tourism Development

توسعه حرفه‌ای تجارت

گروه تخصصی مهام با بیش از دو دهه تجربه، یکی از گروه‌های موفق در عرصه انتخاب smart partnership از صاحبان و متولیان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی در سایر کشورها می‌باشد. یکی از استراتژی‌های این گروه ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف داخل با گروه‌های بین‌المللی است. توسعه روابط تجاری سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و…

دوره‌های آموزش حرفه‌ای

واحد آموزش گروه مهام در راستاي ارائه دوره‌های مهارتی و كاربردی ويژه مدیران، صاحبان صنایع و جامعه متخصصين کشور٬ اقدام به اجرای دوره های كوتاه مدت در کشورهایي پيشرفته و صاحب علم نموده است. در پايان اين دوره‌ها متقاضيان نائل به دريافت گواهينامه تکميل دوره از موسسه آموزشي برگزار کننده خواهند شد. این واحد با…

امور گردشگری و رفاهی

درسال‌های اخیر با توجه به درخواست مخاطبین و سازمان‌های مربوطه با این مجموعه، واحد امور گردشگری و رفاهی جهت ارائه تشریفات و خدمات سفر به خانواده جامعه متخصصین کشور ایجاد شد. از این رو واحد رفاهی گروه مهام جهت ارج نهادن به مخاطبین خود، علی‌الخصوص در فصل‌های توریستی، برای خانواده‌های محترم اعضای سازمان‌ها و نهادهای…