گروه مهام با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده با همکاری مستقیم و غیر مستقیم با گروه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی، تجّار و صاحبان صنایع و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، workshop، industrial visits، و برپایی نشست‌های B2B در ایران و کشورهای خارجی اقدام می‌نماید.