لازمه‌ی حضور موفق در عرصه‌های خارجی، داشتن همکاران و متحدان بین‌المللی است. با عنایت به برقراری ارتباطات آکادمیک و اجرایی گروه‌ مهام با کشورهای پیشتاز صنعت و تجارت، در صدد آن برآمدیم تا با ایجاد ارتباطات و ارائه تجربیات ارزشمند به دست آمده در دو دهه گذشته به حمایت از مدیران، متخصصین و کارشناسان و فعالان اقتصادی کشورمان همت گمارده و این قشر فرهیخته و متخصص را با ارائه این خدمات و تسهیلات جهت نیل به اهدافشان یاری رسانیم.